Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

रांधून वाढणारी उपाशीच….

सौम्या एका सुशिक्षित कुटुंबामधून आलेली मुलगी…घरकामाच्या बाबतीत एकदम काटेकोर
असलेली…घरकामात जसा उरक सौम्याचा तसाच खाण्या-पिण्याच्या बाबतीतही एकदम वेळच्या वेळी
असलेलं सौम्याला लागायचं…आपली आई निर्मला जशी घरातल्या सगळ्याच कामात तरबेज अगदी तशीच
तरबेज सौम्याही…लग्न होऊन आपल्या सासरी सौम्या गेली पण तिथली परिस्थिती लगेच सौम्याच्या
अंगवळणी पडेल असं नाही झालं…सौम्याचा नवरा सचिन एका मोठ्या आय टी कंपनीत मोठ्या पोस्ट वर
त्यामुळे सौम्याने नोकरी करावी अशी अपेक्षा सचिनची नव्हती…सौम्याने फक्त घरात चूल आणि मूल
पाहावं एवढीच सचिनची अपेक्षा…घरात सासू सासरे आणि दिर असं चार जणांचं कुटुंब त्यातल्या त्यात
नणंदबाई अगदी हाकेच्या अंतरावर राहणाऱ्या…त्यामुळे घरात पाहुण्यांचा सतत राबता असे….सौम्या माहेरी
असतानाच स्वयंपाकात तरबेज असल्याने सासरी स्वयंपाकाच्या बाबतीत फारशी अडचण आली नाही
म्हणून लगेचच सासूबाईंनीही स्वयंपाकघरापासून रिटायरमेंट घेतली…सौम्याही आपल्या माहेरी लाडाकोडात
वाढलेली असल्याने स्वयंपाक करून खाणं एवढं नक्कीच करत नसे पण सर्व काही अवगत असल्याने

सासूबाईंचीही अगदी लाडकी सून असा नावलौकिक आधीच मिळवला…

एक दिवस दोघी सासू सुनेचं असा संवाद चालला होता…

सौम्या – आई…तुमचं गुडघेदुखीचं औषध आणायचं आहे ना आज यांना फोन करून सांगते नाहीतर एक
मेसेज टाकते…निदान वाचतील तरी…

सासूबाई – अगं ते जाऊ देत गं तू पहिलं जेवून घेतलंस कि नाही ते सांग…नाहीतर रांधून-वाढून द्यायचं
सर्वांना आणि स्वतः मात्र अर्धपोटी राहायचं….

सौम्या – आई…तुम्ही पण ना सर्वांना मनमोकळेपणानं जेवण करताना पहिलं ना कि आपोआपच पोट
भरतं बाईचं..

सासूबाई – बाई गं तुम्ही आजकालच्या मुलीही असा मानता म्हणजे नवलच आहे की…नाहीतर पहिला
स्वतःचा विचार करणाऱ्या असतात आजकालच्या मुली…!

असाच दुपारची थोडी विश्रांती मिळावी म्हणून सौम्या आपल्या बेडमध्ये वामकुक्षीसाठी गेली पण झोप
काही येईना…सासूबाईंचं वाक्य मनात कायम घोळत राहिलं…’ रांधून-वाढून द्यायचं सर्वांना आणि स्वतः
अर्धपोटी राहायचं…’ पडल्या पडल्या आपल्या आईचा म्हणजेच निर्मलाताईंचं फ्लॅशबॅक सौम्याला आठवू

लागला…त्या वेळी सणवार असले…काही असले म्हणजे सगळं गोतावळा गावी जमायचा आपली आई
सुगरण म्हणून गावी सगळ्या स्वयंपाकघराचा भार आईवरती….एकादशीचा दिवस म्हणून संपूर्ण दिवस
घरात सर्वांचा उपवास राबणारी फक्त आपली आई म्हणून आईने रात्रीच साबुदाणा वाडा करायचं
ठरवलं….पातेले भरून शाबूदाणे भिजत घातले दुसऱ्या दिवशी भल्या पहाटे उठून बटाटे उकडून…हिरवी
मिरची वाटून शाबुदानावड्याचं पीठ भिजवून तयार होत…तर दुसरीकडे शेंगदाण्याच्या चटणीचीही तयारी
झालीच होती म्हणून चटणीला फोडणी दिलीही गेली…आणि सौम्या आपल्या आईच्या मदतीसाठी उठून
बसली होती…अंघोळ आटोपून जो तो येई त्याला वड्याच ताट हातात मिळत असे…एक एक असे करून
ढीगभर वडे संपूनही गेले…सौम्याने आपल्या आईकडे पहिलं आणि आपल्या आईला म्हणाली-
सौम्या – आई…अगं आता तू काय खाणार…
निर्मलाताई – सौम्या…बाळा हे शेवटचे उरले आहेत ना ते तू खाऊन घे…मला ना आज खिचडी करते
शाबुदाण्याची काल थोडेसे वेगळे भिजत घातले होते मी शाबूदाणे…तू काळजी करू नकोस…सगळ्यांनी
मनमुरादपणे खाल्लं ना माझं पोट आपोआपच भरलं गं…
आपल्या आईच्या अशा आठवणी आठवून सौम्याच्या डोळ्यांमधून पाणी आलं…आजही सासूबाईंनीही
बाईनं कशी तडजोड करायला पाहिजे याची लक्ख जाणीव करून दिली…बाईनं खाण्यापिण्याच्या बाबतीत
तडजोड करणं खरंच चुकीचं आहे…या शतकात तरी…अजूनही आपल्या नवऱ्याच्या आवडी निवडी जपण्यात
बाईचं पूर्ण आयुष्य जातं आपल्याला अमुक आवडत…तमुक आवडत नाही अजूनही बायका सांगायला
संकोचतात…परिस्थिती नसेल तर नाईलाज पण सधन आणि सुस्थितीत असेल तरीही बाईच्या नशिबात
त्याग लिहिलेलेच असतो कारण आपल्या आवडी निवडी ठामपणे सांगणं हे आजही पुरुषी मानसिकतेचं
द्योतक मानलं जातं…कारण आपल्या नवऱ्याच्या आवडी निवडी च्या विरुद्ध जर त्याची बायको गेली तर
ती बाई उर्मट आणि असभ्य समजली जाते…तिला सासू कडून जाच सहन करावा लागतो…अशा विचारताच
सौम्याच्या डोळ्यातून पाणी येत होत…अचानक दारावरची बेल वाजली आपल्या डोळ्याच्या पाणावलेल्या
कडा पुसतच तिने दरवाजा उघडला दारात सचिनला पाहताच चेहऱ्यावर हसू आलं…सौम्याने आपल्या
नवऱ्याला विचारलं…
सौम्या – आज स्वारी लवकर कशी काय आली…
सचिन – नाही गं…विशेष काही नाही ..बरं खाली जा गाडीमध्ये भरपूर खायला आणलंय…
सौम्या – भरपूर म्हणजे काय…दुकान आणलं की काय सगळं…[ हसून ]

सचिन – नाही गं…म्हटलं…आज तुला थोडीशी सुट्टी द्यावी स्वयंपाकापासून….काही पार्सल
आणलंय…त्याचबरोबर स्टार्टर म्हणून पाणीपुरीही आणलीय…फक्त सर्व्ह करायची एवढंच त्याच्यासोबत
वडापाव,सामोसा,भेळ,कच्ची दाबेली असं सगळं आणलंय…
सौम्या – अरे वाह…या सगळ्या तर माझ्या आवडी-निवडी आहेत…
सचिन – आपल्या आवडी निवडी बाबत बोलली नाहीस तू कधी…म्हणून मीच स्वतःहून आणलंय सगळं…..
सौम्या आनंदाने जिने उतरून खाली गाडीपाशी गेली आणि सगळ्या पिशव्या आणताना
मनोमनी सुखावलीही…कारण खाण्यापिण्याच्या बाबतीत आपल्याला आपलं मन नाही मारता येणार…म्हणून
आनंदित झाली होती… खरंच आपल्या भारतीय संस्कृतीत अजूनही बायका आपलं मन मारून जगत
असताना आपल्याला दिसतात…भारतीय स्त्रीला आपलं मनमुराद बालपण फार कमी उपभोगायला
मिळतं…संस्कार,रूढी,रीती-रिवाज अशा बेड्या नकळत पायात बांधल्या जातात…अगदी मोकळेपणाने
बोलण्याच्या बाबतीतही…आपलं मन मारूनच राहावं लागत….सध्या वाढत्या शहरीकरणामुळे परिस्थिती
बदलली असली तरीही आजही बाईच्या नशिबात अवहेलना आहेच…कितीही भूक लागली तरीही आईने
स्वतःसाठी पहिलं ताट वाढून घेणं हे अजूनही पाहण्यात आलेलं नाहीय….ही पिढ्यान पिढ्याची मानसिकता
आहे…यात बदल जर करायचा असेल तर स्वतःपासूनच सुरुवात करायला हवी… रांधण्यापासून ते किचन
ओटा आवरेपर्यंत सगळी काम एका कर्त्या बाईनेच करावी असं कुठेच लिहिलेलं नाहीय…त्यासाठी
स्वावलंबन ही गोष्ट प्रत्येकाने आचरणात आणली पाहिजे जेणेकरून एकट्या बाईला असं वाटायला नको
की ‘ रांधून वाढणारी उपाशीच ‘
या विचारताच सौम्या घरात येऊन पोहोचली….पार्सल स्वयंपाकघरात नेऊन ठेवलं आणि सर्वांनी
मिळून आणलेल्या पाणीपुरीवरती ताव मारला…सौम्या पटापट सर्व्ह करत होती आणि सगळीजण
मनसोक्तपणे खात होती सर्वांना वाढताना शेवटी स्वतःसाठी सर्व्ह करायला कुणीच नव्हतं म्हणून प्रत्यक्ष
सचिन आपल्या बायकोसाठी पाणीपुरी सर्व्ह करण्यासाठी पुढे झाला…आपला नवरा आपल्यासाठी पुढे होतोय
या एवढ्या कल्पनेनेही सौम्याला आकाश ठेंगणं वाटू लागलं….दिर नितीन यांचा स्वभाव बोलका असल्याने
लगेच पटकन बोलून गेले…
नितीन – वहिनी…पहा तुम्ही किती नशीबवान आहात…नवरा मस्त पाणीपुरी सर्व्ह करतोय तुम्हाला…वहिनी
नाव घेतलंच पाहिजे…
सौम्या – भाऊजी काहीतरीच…नाव घ्यायला घास थोडीच भरवत आहेत हे…
नितीन – तरीही नाव घेतलंच पाहिजे….

सौम्या – “सात जन्म संसार करेल असं मागितलं होत मागणं….

सचिनरावांच्या प्रेमापुढे मला वाटत आकाश ठेंगणं “


सौम्याच्या अशा उखाण्यामुळे आणखीनच घरात उत्साहित वातावरण झालं….आणि
सर्वांना चार घास जेवताना जास्त गेले….

5 Comments

 • oxida
  Posted May 19, 2023 at 3:51 am

  VRPorn – The #1 VR Porn site in the world. VRPorn – The #1 VR Porn site in the world. Play our online video strip-poker! Challenge hot chicks and skilled players to watch stunning strip-tease and sexy shows. Create an account in one minute top and start playing with the others to make the girls strip! All models appearing on this website are 18 years or older. Nude Strip poker needs a diverse overall strategy from poker which uses betting chips to play because the grand loss on a nude strip poker hand is usually an item of clothing. In betting terms, a player who remains in the pot with a weak hand is likely to part with lots of chips in one hand. ☆ Telegram Channel ☆ Every poker game needs a dealer right, so, how’s your shuffling skills? In our latest and most ambitious (and of course downright sexiest) Virtual Reality Shoot we wanted you to be a part of the action! That’s the whole point of VR right, to make you feel like you are right there in the same room as these gorgeous ladies!
  http://dpmall.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=109752
  Players shouldn’t have to chase online casinos for winnings that are rightfully theirs. Good casino sites pay players straightaway. If a casino has a history of delayed payouts, avoid them. A reputable online casino should be licensed and regulated by an independent governing body. This means their games are regularly inspected to ensure they give players fair games. Play sexy poker and other live casino games Players shouldn’t have to chase online casinos for winnings that are rightfully theirs. Good casino sites pay players straightaway. If a casino has a history of delayed payouts, avoid them. Play Sic Bo, Live Casino, and many other Bangladesh’s favorite Games. Play sexy poker and other live casino games Players shouldn’t have to chase online casinos for winnings that are rightfully theirs. Good casino sites pay players straightaway. If a casino has a history of delayed payouts, avoid them.

  Reply
 • oxida
  Posted May 18, 2023 at 5:16 pm

  The Venetian poker room was the first in Las Vegas to announce its reopening after the COVID-19 closures. It welcomed players back on June 5, 2020. The Venetian poker room is open from 9am to 5am daily. It is home to 34 poker tables. Novelty Poker Las Vegas rates as one of the top poker cities in the US, which means you can expect to find some of the best poker rooms and tournament action in the country there. If you usually play online poker or you’re new to the City of Lights’ poker-tourney scene, we’ve gathered information about the best Vegas tournaments you can enter with a handy guide to get you started. The cards are dealt, and the bets are in. Grab a drink at the bar and get ready for your big moment at one of our 24 tables. Reserve your room today with special rates, exclusively for poker players.
  http://erp.ingglobal.net/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=269942
  In 2012, High 5 Games launched their extremely popular Facebook platform High 5 Casino with only 30 slots. It has since become the premier free slots casino on the popular social network with over 300+ slots for players to browse and play. With nearly 17 million players worldwide, High 5 Casino catapulted the company into the next generation. With over three hundred titles aimed at land-based, online casinos, and social markets, High 5 Games is well represented in the online gambling markets. The company has been in operation since 1995, which places it among the old guard of the industry. Despite this, it remains largely unknown for online gamblers. The traditional casual game requires users to spend a lot of time to accumulate their wealth ability skills in the game, which is both the feature and fun of the game, but at the same time, the accumulation process will inevitably make people feel tired, but now, the emergence of mods has rewritten this situation. Here, you don’t need to spend most of your energy and repeat the slightly boring “accumulation”. Mods can easily help you omit this process, thereby helping you focus on enjoying the joy of the game itself

  Reply
 • ATMOF
  Posted May 16, 2023 at 2:39 am

  All rooms at the hotel come with a private bathroom with free toiletries and a bath, a flat-screen TV and a seating area. All guest rooms at Grand Casino Aš include air conditioning and a desk. Airport Nürnbergis is located 110 km from the property. Bad Elster is located 13 km from the property, while Frantinškove Lázne is 55 away. Mariánské Lázně is 55 km from Grand Casino Aš. Ta Lagoon 440 je še posebej priljubljena zaradi svoje posebne opreme, kot je npr Generator, Klima, Automatski pilot, Gretje, Električni vinči, Inverter, Električni WC, Sončni paneli, Podvodna razsvetljava. Če imate kakršnokoli vprašanje, bo naša ekipa zelo vesela, da vam bo lahko pomagala! Brezplačna gotovina, ki jo sprejema širok spekter spletnih prodajalcev in ponudnikov storitev z vsega sveta. Napovedovali smo, drugega in tretjega mesta. Išči brezplačno igralnico casino igre za pravi denar 2022 s temi lahko takoj vplačate in uživate v hitrih dvigih, da igrajo to posebno različico Binga.
  https://www.bitrated.com/rouletteeven
  La Police du Commissariat de la ville des Gonaïves, département de l’Artibonite, a procédé en date du samedi 21 janvier 2023 à l’arrestation de quatre individus, dont une femme, pour leur présumé implication dans des activités des groupes criminels de Port-au-Prince, particulièrement ceux du Canaan et de Cité Soleil, a annoncé ce dimanche 22 janvier la Police Nationale d’Haïti. Mit den Gewinnen aus der Kaffeeproduktion werden soziale Projekte in den Gemeinden gefördert, die von ärztlichen Visiten, Wohnungsbau bis hin zu Stipendien für Schüler reichen. Posted in Featured Something more important is that when looking for a good on the internet electronics shop, look for online stores that are continually updated, always keeping up-to-date with the latest products, the top deals, as well as helpful information on goods and services. This will make certain you are getting through a shop that really stays ahead of the competition and provide you what you ought to make knowledgeable, well-informed electronics expenditures. Thanks for the vital tips I have learned through your blog.

  Reply
 • zen
  Posted May 15, 2023 at 1:12 am

  Pozývame ťa na CASINO EXCEL NIGHT do casina excel v Piešťanoch. Tešiť sa môžeš na hostesky,… Black jack je kartová hra širšiemu publiku tiež podobná hre známej pod názvom Oko. Ak poznáte „Očko“, tak sa Black jack naučíte jednoducho. Ak už túto obľúbenú hru poznáte, príďte si zahrať partičku k nám do casino excel pri poháriku vášho obľúbeného nápoja. PiešťanyTel.: +421 33 7628808 Vznik našej spoločnosti datujeme už spred 25-tich rokov a to ešte v kooperácii s CASINOS AUSTRIA, otvorením prvej prevádzky CASINO PIEŠŤANY v roku 1991. V tom čase bol hazard na Slovensku (dva roky po „nežnej revolúcii“) úplne nová neprebádaná komodita, know-how poskytol rakúsky partner s tým, že sme ako operatívny a stredný manažment zamestnávali „expatriotov“, teda zahraničný personál, ktorý postupne nahrádzal domáci personál na základe profesionálneho rastu a postupného získavania odborných znalostí, zručností, a tiež skúseností…
  http://mall.thedaycorp.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=230412
  Táto nezvyčajná hra si začala získavať na popularite v polovici 90. rokov. Napriek absencii kôl stávok sa čínsky poker dostal do oficiálneho programu svetového turnaja. Do Ruska ho priviedol pokerový hráč na vysokej úrovni z Las Vegas. Majú samostatnú pokerovú herňu, kde hrat poker na internetu s ktorými sme sa stretli v tomto vysoko kvalitnom online kasíne. Všetky dni a časy uvedené v Rorabb, poker za peniaze že kasína môžu rýchlo upraviť šance na výhru na všetkých svojich hracích automatoch. Odmeny nového člena SGD10-členovia dostanú pri registrácii bonusový kredit SGD 10 zadarmo, kde hrat poker o peniaze rokov a rúž.

  Reply
 • ConoDwece
  Posted Oct 26, 2022 at 2:50 am

  online cialis If a cancer is HER2 positive, it s very likely that the cancer will respond to anti HER2 medicines

  Reply

Leave a Comment

error:

Warning

सध्या युट्युब वर कथा चोरी करून वाचून दाखवण्याचे धंदे चालू आहेत लोकांचे. आमच्या वेबसाईट वरची कथा कुठल्याही युट्युब चॅनेलवर बेकायदेशीररित्या आढळल्यास त्या चॅनेलला लगेच रिपोर्ट करण्यात येईल ह्याची कृपया दक्षता घ्यावी. तसेच आपल्या वाचकांपैकी कुणालाही असे बेकायदेशीर चॅनेल्स आढळल्यास आम्हाला ritbhatmarathi@gmail.com ह्या ई-मेल वर त्वरित कळवावे.